Thanh lý ghế giám đốc nhập Đài Loan mã 03

3,500,000