Ghế giám đốc mới 99,9% bọc da tay ốp gỗ

2,000,000