Thanh lý ghế giám đốc bọc da cao cấp có ngả mới 100%

2,900,000