Thanh lý bàn nhân viên có nâng giả fami mới 100% giá thanh lý 500k

500,000 

Bàn nhân viên 60x1m2 không có hộc liền  mặt bàn và chân có lâng nhựa giống bàn fami

chân nhựa có thể chỉnh cao thấp

Danh mục: