Thanh lý bàn họp cũ chân sắt KT 1M2X3M6 MỚI 90%

3,600,000