thanh lý bàn làm việc nhóm 2 người ngồi kt 1m2x1m2 chân sắt

700,000