thanh lý bàn làm việc nhóm 2 người ngồi có vách ngăn kt 1m2x1m2 chân sắt

600,000