Thanh lý giá 5 tầng đựng tài liệu cao 2m rộng 1m2 sâu 33cm

1,300,000 

giá được làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện có 3 đợt gỗ kt giá cao 1m2 rộng 80cm sâu 33cm