thanh lý bàn họp chân sắt có máng giữa kt 1m2x3m6 mới 96%

2,800,000