Bàn giá sách kt cao 1m4 có 2 tầng mặt bàn rộng 60x1m2

850,000