thanh lý tủ lửng cao 1m2 rộng 80cm sâu 45 tủ hãng fami bên trong có 2 đợt

800,000