thanh lý tủ giám đốc 3 cánh hòa phát mới 95% kt rộng 1m2 cao 2m

2,500,000