Module bàn nhân viên văn phòng 4 chỗ ngồi (MD3000)

3,000,000