Thanh lý ghế xoay lưới nhân viên hãng nội thất 190

500,000