Bàn giám đốc cao cấp mã (4000k)

4,000,000 

kt bàn mặt rộng 1m dài 2m tủ L dài 1m6