Ghế gấp Trường Phát chân sơn lưng cao mới 100%

220,000