Bàn họp văn phòng chân sắt 2 màu 1m2x3m

3,200,000