Thanh lý bàn họp văn phòng chân sắt mặt gỗ cao su tự nhiên 1m2x2m4

2,500,000