Bàn giám đốc chữ L giá rẻ kích thước 70x1m8

2,000,000