thanh lý bàn giám đốc L kích thước 70x1m8

2,000,000